Misiune

MISIUNE


„Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28, 19-20). Pe acest cuvânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos se bazează și activitatea acestui radio on-line.

El nu suplinește Biserica și nimic din cele care vizează formarea omului duhovnicesc, ci încearcă să contribuie la aceasta. Toți cei implicați în activitatea lui vom fi recunoscători dacă cele ascultate vor îndemna pe ascultători să participe la Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe bisericești, să se spovedească și să se împărtășească, să împlinească lucrările duhovnicești care apropie pe om de Dumnezeu: trăirea, cultivarea și mărturisirea dreptei credinței, smerita cugetare, rugăciunea, postul, milostenia sufletească și trupească, ca și a oricărui lucru bun.

Îi rugăm pe ascultători să ne ierte defecțiunile tehnice, cât și orice alte inconveniente care apar în activitatea desfășurată și să ne pomenească la rugăciune pentru ca Dumnezeu să ne ajute în această slujire.

TRANSMISIUNI
DE LA PUTNA
10-16 iunie

MIERCURI, 12 IUNIE
19:00 – Priveghere la praznicul Înălțării Domnului

JOI, 13 IUNIE
9:00 – Sfânta Liturghie la praznicul Înălțării Domnului

SÂMBĂTĂ, 15 IUNIE
19:00 – Priveghere la Duminica a 7-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic)

DUMINICĂ, 16 IUNIE
9:00 – Sfânta Liturghie în Duminica a 7-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic)

LIVE
STREAMING